Рециклиране на стари акумулатори

Рециклиране на стари акумулатори
16 март 2023
Оловно-киселинните батерии се използват широко в автомобили, камиони, лодки, мотоциклети, трактори и 
редица други механично оборудвани машини и съоръжения, изискващи захранване, включително системи
за слънчева енергия.
Оловно-киселинните батерии съдържат сярна киселина и големи количества олово.
Киселината е изключително корозивна и също така е добър носител за разтворимо олово и оловни частици. Оловото е силно токсичен метал, който допринася за редица неблагоприятни ефекти за здравето на хората
и околната среда.
В световен мащаб вторичното рециклиране на олово надвишава производството на олово
от сурова руда. Прилагането на олово е централизирано върху оловно-кисели батерии (приблизително 80%),
поради факта, че, от една страна, нарастващата автомобилна и мотоциклетна индустрия изисква повече
оловно-киселинни батерии, но, от друга стара, рециклирането на излязли от употреба акумулатори достига до 95%.
В много европейски държави, магазините за продажба на олово-киселинни акумулаторни батерии са задължени да
приемат негодни за употреба акумулатори,като предоставят отстъпка от цената при покупка нов акумулатор.
В нашият магазин ще получите най-добрата цена за вашият стар акумулатор.